Profesinis mokymas tam tikromis sąlygomis yra remiamas Užimtumo tarnybos. Mokytis galima pagal formaliąsias ir neformaliąsias programas. Asmenys, kurių kvalifikacija nebeatitinka darbo rinkos poreikių, yra iš naujo parengiami dirbti kitą, darbo rinkoje paklausų darbą, įgyja naujų kompetencijų arba yra keliama tokių asmenų kvalifikacija.

Yra keli atvejai, kada mūsų profesinės karjeros centre gali mokytis Užimtumo tarnybos lėšomis remiami asmenys.

  • Profesinis mokymas bedarbiams

Užimtumo tarnyba padeda įgyti reikiamą kvalifikaciją, naujų kompetencijų arba persikvalifikuoti.

Dėl daugiau informacijos apie profesinio mokymo galimybes galite sužinoti iš savo mieste veikiančios Užimtumo tarnybos konsultanto.

  • Profesinis mokymas dirbantiems asmenims 

Dirbantys asmenys gali kreiptis į artimiausią teritorinę užimtumo tarnybą, siekdami pakeisti savo profesiją bei darbą. Šiems asmenims finansuojamas persikvalifikavimas į Lietuvos nacionalines prioritetines profesijas, siekiant užtikrinti tvarų užimtumą, sudaryti karjeros mobilumo galimybes bei keisti profesinę kryptį.

Daugiau informacijos apie šią galimybę mokytis pagal profesinio mokymo programas galite rasti   Užimtumo tarnybos tinklapyje.

  • Pameistrystė – tai dirbančių žmonių mokymas ir kvalifikacijos kėlimas darbo vietoje. Mokymą vykdo įmonė kartu su mokymo įstaiga. Praktinis mokymas vyksta realioje darbo vietoje (gamybos įmonėje, organizacijoje), o mokymo įstaigoje įgyjamos ir/ ar pagilinamos teorinės žinios bei suteikiami pradiniai praktiniai gebėjimai. Daugiau informacijos – www.pameistrystė.lt. arba Užimtumo tarnyba

VESK siūlomų formaliojo ir neformaliojo mokymo programų ir modulių sąrašas (atsisiųsti)

Informacijos šaltinis: Užimtumo tarnyba