2023 kovo 20 d. Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“ keičia pavadinimą ir tampa Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centru.

2019 m. rugsėjo 1 d. susijungė dvi stiprios profesinio mokymo įstaigos: ,,Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla“ ir ,,Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras“ startavo nauja, tačiau bendras veiklas tęsianti ir plėtojanti viešoji įstaiga – Profesinio mokymo centras ,,ŽIRMŪNAI“

 Viešoji įstaiga „Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla“ – savo veiklą pradėjo 1945 m. antrojo pasaulinio karo pabaigoje. Įstaiga siekė tenkinti viešuosius interesus organizuodama  švietimo ir profesinio mokymo veiklą, sudarė galimybes įgyti vidurinį išsilavinimą, kvalifikaciją ir (ar) kompetencijas atitinkančias šiuolaikinį mokslo, technologijos, ekonomikos ir kultūros lygį, padedančias įsitvirtinti ir konkuruoti nuolat kintančioje darbo rinkoje.

Viešoji įstaiga „Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras“ 1985 m. veiklą pradėjo kaip Respublikinis kursinio mokymo kombinatas. Nuo 1992 metų  Lietuvos Respublikos Vyriausybės potvarkiu, jis buvo perduotas Socialinės apsaugos ministerijos suaugusiųjų profesinio mokymo ir konsultavimo centro (tarnybos) reguliavimo sferai mokymo įstaigos pavadinimas keitėsi keletą kartų, o nuo 2004  m. įgavo ilgalaikį pavadinimą – „VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras“ , vėliau buvo perduotas LR Švietimo ir mokslo ministerijai.

2021 m., paskutinę balandžio mėnesio savaitę Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino viešosios įstaigos Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos reorganizavimą jungimo būdu – prijungiant prie viešosios įstaigos Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“.

2021 m. rugpjūčio 31 d., remiantis Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ vienintelio dalininko (savininko) Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, atstovaujamos Švietimo mokslo ir sporto ministro įsakymu, yra keičiamas Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Druskininkų filialo pavadinimas „Druskininkų filialas“ į pavadinimą Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ „Pietų Lietuvos filialas“.