• Mokinių atostogos numatomos:

Rudens atostogos: 2023 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d. – 9– 12 klasėms.

Žiemos (Kalėdų) atostogos: 2023 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 5 d. – visiems.

Žiemos atostogos: 2024 m. vasario 19 d. – vasario 23 d. – 9-12 klasėms

Pavasario (Velykų) atostogos: 2024 m. balandžio 2 d. – balandžio 5 d. – 9-12 klasėms

Vasaros – vasaros atostogos skiriamos pasibaigus mokymo / ugdymo procesui ir tęsiasi iki 2024 m. rugpjūčio 31 d.

 

Pastabos:

* Rudens, žiemos ir pavasario atostogos neskiriamos baigiamųjų kursų mokiniams, vienerių mokslo metų trukmės mokymo programas besimokantiems mokiniams, taip pat tęstinio profesinio mokymo programas besimokantiems mokiniams.