Projektas „Atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimas Profesinio mokymo centre „Žirmūnai“

Apie projektą

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija skyrė finansavimą Profesinio mokymo centrui „Žirmūnai“ pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“. Projekto lėšomis Centro pastate, esančiame Žirmūnų g. 143, Vilnius, bus įdiegta 99,3 kW galios saulės fotovoltinė elektrinė. Šios įrangos pagalba numatoma pagaminti apie 75,662 MWh per metus elektros energijos kiekį.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 06 – 2021 02

Projektas finansuojamas Klimato kaitos programos lėšomis.