1. Bendravimo su probleminio, netinkamo elgesio vaikais ir jų tėvais praktiniai patarimai. Lina Pigagaitė, VESK
  2. Veiksmingi mokymo(si) metodai ugdant specialiųjų poreikių mokinius lietuvių kalbos. Ingrida Kilkuvienė, VESK
30 gegužės @ 15:00
15:00 — 18:00 (3h)

Vilnius