„Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“ (60 val.). Programa patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481 ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymo redakcija Nr. V-947.
Šiuos kursus privalo išklausyti: mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas. Taip pat, mokytojai, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuoti mokytojai, kurie pretenduos įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.
Mokymų data: 2024 m. Kovo 25, 26 d.; balandžio 03, 04 d.– specialiosios psichologijos dalis.
Balandžio 22, 23, 29, 30 d. – specialiosios pedagogikos dalis.
Mokymų laikas: 13.00 – 16.00 val.
Mokymų kaina 50 eur.
Mokymai vyks nuotoliniu būdu, MS Teams platformoje. Registracija iki kovo 22 d.: https://forms.gle/49oh6hKVDeDoRhJB9 Užsiregistravusiems bus išsiųsta nuoroda prieš renginį.
Visa su kvalifikacijos tobulinimo renginiu susijusi informacija bus siunčiama tik užsiregistravusiems dalyviams nurodytais el. pašto adresais.
Alma Kernytė, tel. +370 686 39 603, alma.kernyte@vesk.lt

29 balandžio @ 13:00
13:00 — 16:00 (3h)

Vilnius