Naujienos

Baigiamasis projekto renginys Pakruojo skyriuje

„Pakruojo  miesto gyventojų darbinių kompetencijų formavimas ir įsidarbinimo galimybių didinimas“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0013

Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Pakruojo skyrius baigė projektą pagal Pakruojo miesto vietos veiklos grupės plėtros strategiją, kuris buvo finansuojamas iš Europos socialinio fondo, Lietuvos Respublikos biudžeto ir Pakruojo rajono savivaldybės lėšų. Baigiamojoje konferencijoje dalyvavo gausus būrys dalyvių, socialinių partnerių bei įvairių organizacijų atstovų. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu nemokamai pagal virėjo, paviršių dažytojo, dekoruotojo, socialinio darbuotojo padėjėjo ir pardavėjo neformalaus mokymo programas buvo apmokyti 25 projekto dalyviai. Konferencijos metu Profesinio mokymo centro direktorius Romualdas Stašinskas pristatė mokymo centrą, o Pakruojo skyriaus vedėjos pavaduotoja l.e.vedėjos pareigas Aldona Laurinavičienė papasakojo apie projekto eigą ir nuveiktus skyriaus darbus. Pakruojo miesto VVG  vadovė Vaida Šeižė pristatė Pakruojo miesto projektus, jų įgyvendinimą, rezultatus. Socialiniams partneriams už pagalbą įgyvendinant projektą buvo įteikti padėkos raštai.