Naujienos

Pakeistas Druskininkų filialo pavadinimas

Kadangi remiantis Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ vienintelio dalininko (savininko) Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, atstovaujamos Švietimo mokslo ir sporto ministro, ir jo 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu „Dėl profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ filialo steigimo ir profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Druskininkų filialo pavadinimo keitimo“ Nr. V-1579 2 p. buvo nuspręsta pakeisti Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Druskininkų filialo pavadinimą „Druskininkų filialas“ į pavadinimą „Pietų Lietuvos filialas“, atsižvelgiant į minėto ministro įsakymo 3 p. ir į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas apie pavadinimo pakeitimą reikalaujama pranešti viešai vieną kartą arba pranešti visiems juridinio asmens kreditoriams raštu.

Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“ remiantis patvirtintų jo įstatų XII skyriaus, reglamentuojančio viešųjų pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarką, įstaigos interneto svetainėje ir VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ praneša, kad keičiamas Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Druskininkų filialo pavadinimas „Druskininkų filialas“ į pavadinimą Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ „Pietų Lietuvos filialas“.

Todėl remiantis prieš tai nurodytomis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis, laikoma, kad visi kreditoriai ir kiti suinteresuoti asmenys apie pavadinimo keitimą yra informuoti tinkamai.