Mobilumo metu įgytų kompetencijų vertinimui ir pripažinimui palengvinti su kurta ECVET platforma. Šią platformą sukūrė partnerių tinklas iš Lietuvos, Portugalijos, Italijos, Turkijos, Ispanijos, įgyvendindami Erasmus strateginiųpartnerysčių projektą EURspace: European IVT Recognition Gateway, Nr. 2015-1-PT01-KA202-013119. Projektas finansuojamas Erasmus+ KA2 programos lėšomis. Projekto tikslas – palengvinti pirminio profesinio lygmens mokinių mobilumą Europoje ir prisidėti prie profesinio mokymo(si)  be sienų koncepcijos įgyvendinimo, taip pat siekti mobilumų metu įgytų mokymosi rezultatų pripažinimo ir sertifikavimo skaidrumo.

Projekto EURspace sukurti produktai padės užtikrinti pripažinimą, užskaitymą, kreditų priskyrimą ir pirminio profesinio lygmens modulių, taikomų kitose Europos šalyse,  užskaitymą, leis derinti teorinius ir praktinius mokymo(si) metodus ne tik nacionaliniu,  bet ir Europos mastu.
ECVET Platform – EURspace