Kviečiame bendrauti ir bendradarbiauti skleidžiant gerąją patirtį – kūrybiniais atradimais bendrajame ugdyme ir profesiniame mokyme.

Keitimosi gerąja patirtimi tikslas – sudaryti sąlygas bei skatinti pedagogus įgyti,  plėtoti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, keičiantis gerąja patirtimi.

Gerosios patirties sklaidos organizavimo uždaviniai:

  • tirti Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centro veiklos poreikius gerosios patirties sklaidos srityje;
  • plėtoti pedagogų profesinį bendradarbiavimą;
  • vykdyti / užtikrinti gerosios patirties sklaidos organizavimą;
  • kaupti edukacinės patirties banką ir sudaryti sąlygas juo naudotis;
  • plėtoti Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centro ir kitų  įstaigų/organizacijų darbuotojų kūrybinę raišką ir profesinį bendradarbiavimą.

 Norite ir Jūs pasidalinti savo gerąja patirtimi?

 Susisiekite su mumis