Jungtiniu projektu siekiama, kad profesinio mokymo metu mokiniai įgytų ne tik bazines kompetencijas, bet ir aukštesnes rinkos suformuotas ir poreikius atitinkančias kompetencijas bei įgūdžius.

Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centas kartu su partneriais– verslo įmonėmis įgyvendinant projektą, siekia tikslo –  padidinti profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą, remiant ir skatinant praktinių įgūdžių įgijimą darbo vietoje.

Projekto tikslas bus pasiektas per 6 mėnesius, sudarant galimybę 17 įvairių specialybių VESK Vilniaus ir Druskininkų filialo mokiniams  – 10 virėjų, 6 padavėjams-barmenams ir 1 konditeriui, mokantis pameistrystės forma, tobulinti profesinius ir verslumo įgūdžius ir įgyti kvalifikaciją.

Projekto partneriai: 

UAB Restoranų grupė FORTAS, UAB „Pasaulio skoniai“, UAB „Linra“, UAB „Raminora, UAB „Minolga“.

Įgyvendinimo pradžia: 2023 m. rugsėjo 14 d.

Trukmė: 6 mėn.

Jungtinio projekto trukmė – 2022 m. sausio 1 d. – 2026 m. balandžio 30 d.