Jungtiniu projektu siekiama, kad profesinio mokymo metu mokiniai įgytų ne tik bazines kompetencijas, bet ir aukštesnes rinkos suformuotas ir poreikius atitinkančias kompetencijas bei įgūdžius.

Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centas kartu su partneriais– verslo įmonėmis įgyvendinant projektą, siekia tikslo –  padidinti profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą, remiant ir skatinant praktinių įgūdžių įgijimą darbo vietoje.

Projekto, sutarties NR. 10-010-J-0001-J04-00009 tikslas bus pasiektas iki 2024.06.28 , sudarant galimybę virėjo, padavėjų ir barmeno specialybės mokiniams mokantis pameistrystės forma, tobulinti profesinius įgūdžius.

Projekto partneriai:

UAB „City centre hotel“, UAB Viešbutis „Lietuva”.

Jungtinio projekto trukmė – 2022 m. sausio 1 d. – 2026 m. balandžio 30 d.