Projekto tikslas – per 16 mėnesių tarptautines profesines ir bendrąsias kompetencijas įgiję ne mažiau kaip 70 pirminio ir tęstinio profesinio lygmens mokinių, 16 profesijos mokytojų ir vadovų, suorganizuoti 3 šefų atvykstamieji vizitai.

Santrauka:

Projektas skirtas virėjo, konditerio, padavėjo ir barmeno, masažuotojo, siuvėjo, logisto ekspeditoriaus, specialybių pirminio ir tęstinio profesinio mokymo lygmens mokinių, profesijos mokytojų ir už profesinio mokymo organizavimą atsakingų vadovų profesinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimui užsienyje. Projektas prisidės prie Centro Europinio plėtros plano įgyvendinimo – užtikrinti kokybišką mokymą, didinant tarptautiškumą, vykdomų programų patrauklumą. Profesijos mokytojai ir vadovai pagerins kvalifikaciją, susipažins su praktinio mokymo organizavimo būdais, mokymo metodais. Įgis tarptautinio bendradarbiavimo kompetencijų, užmegs partneriškus ryšius. 70 įvairių specialybių mokinių įgis patirties dirbant tarptautinėje komandoje. Visi projekto dalyviai gaus Europass mobilumo dokumentus. Su visais partneriais, kurie priims mokinius, taikysime ECVET, taigi mokinių stažuotės metu įgyti mokymosi rezultatai bus įvertinti ir pripažinti, jie gaus ECEVT pažymėjimus. Projekto dalyviai skleis mobilumų metu įgytą patirtį, kils ir kitų mokinių bei mokytojų motyvacija, bus taikomi įvairesni mokymo ir mokymosi metodai. Projekto metu įgytą patirtį skleisime Centro bendruomenei ir socialiniams partneriams.

Projekto partneriai:

Zealand Business College, Danija

CEFPPA, Prancūzija

Kaufmannisches Berufskolleg Walther Rathenau, Vokietija

INS Escola del Treball, Ispanija

New service, Italija

Lycée hôtelier Saint Chamond, Prancūzija

GO! technisch atheneum Campus Wemmel, Belgija

VSIA Rigas Turisma un radosas industrijas tehnikums, Latvija

Sistema Practices s.l., Ispanija

EPRALIMA, Portugalija

Kuressaare Ametikool, Estija

Friesland College, Nyderlandai

Projekto trukmė: 2020-09-01 – 2021-12-31

Projektą finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai. Veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal „Erasmus+“ programą.