Projekto tikslas:

Per 15 mėnesių tarptautines profesines ir bendrąsias kompetencijas įgiję ne mažiau kaip 30 pirminio ir tęstinio profesinio lygmens mokinių, 7 profesijos mokytojai ir administracijos darbuotojai, suorganizuoti 2 šefų atvykstamieji vizitai.

Santrauka:

Projektas įgyvendinamas gavus „ERASMUS+” akreditaciją ir prisidės prie 2020- 2025 m. Tarptautiškumo strategijos tikslų įgyvendinimo: Didinti Centro tarptautiškumą ir užtikrinti kokybišką profesinį mokymą, įgalinantį sėkmingą karjerą Lietuvos ir užsienio darbo rinkose.

Projektas skirtas visų centre mokomų programų – virėjo, konditerio, padavėjo ir barmeno, masažuotojo, siuvėjo, logisto ekspeditoriaus, automechaniko, apskaitininko specialybių pirminio ir tęstinio profesinio mokymo lygmens mokinių, profesijos mokytojų ir už profesinio mokymo organizavimą atsakingų vadovų profesinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimui užsienyje.

Projekto trukmė: 2021-09-01 – 2022-11-30

Projekto biudžetas: 126260,00 EUR

Projektą finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai. Veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal „Erasmus+“ programą.