„Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projektas Nr. 2022-1-LT01-
KA121-VET-000067352

Projekto tikslas:
Per 15 mėnesių tarptautines profesines ir bendrąsias kompetencijas įgiję ne mažiau kaip 12 pirminio
profesinio lygmens specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, 4 profesijos mokytojai ir
administracijos darbuotojai.
Santrauka:
Projektas didins neįgalių asmenų dalyvavimo galimybes darbo rinkoje, didins jų socialinę įtrauktį,
užtikrins aukštesnę profesinio mokymosi paslaugų kokybę ir prieinamumą asmenims, turintiems
specialiuosius poreikius ir kompleksinę negalią, plėtos bendruomenės dalyvavimą tarptautiniame
bendradarbiavime. Tarptautinė partnerystė, mokinių ir darbuotojų mobilumas suteiks galimybę
įgalinti asmenis įtraukiai dalyvauti darbo rinkoje, mažins stigmą apie negalią turinčius asmenis,
įgalinant juos tapti savarankiškesniais.
Projektas skirtas visų centre mokomų programų – virėjo, duonos ir pyrago gaminių kepėjo, siuvėjo –
operatoriaus, staliaus, plytelių klojėjo – tinkuotojo, medienos apdirbėjo – dailidės mokinių, profesijos
mokytojų ir už profesinio mokymo organizavimą atsakingų vadovų profesinių ir bendrųjų
kompetencijų tobulinimui užsienyje.
Projekto trukmė: 2022-06-01 – 2023-08-31
Projekto biudžetas: 54 902,00 EUR
Projektą finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai. Veikla vykdoma
gavus Europos Sąjungos paramą pagal „Erasmus+“ programą.