„Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projektas Nr. 2023-1-LT01-
KA121-VET-000124275

Projekto tikslas:
Per 15 mėnesių tarptautines profesines ir bendrąsias kompetencijas įgiję ne mažiau kaip 70
pirminio ir tęstinio profesinio lygmens mokinių, 18 profesijos mokytojų ir administracijos
darbuotojų, suorganizuoti 6 ekspertų atvykstamieji vizitai.

Santrauka:
Projektas įgyvendinamas gavus „ERASMUS+” akreditaciją ir prisidės prie 2020- 2025 m.
Tarptautiškumo strategijos tikslų įgyvendinimo: Didinti Centro tarptautiškumą ir užtikrinti
kokybišką profesinį mokymą, įgalinantį sėkmingą karjerą Lietuvos ir užsienio darbo rinkose.
Projektas skirtas visų centre mokomų programų pirminio ir tęstinio profesinio mokymo
lygmens mokinių, profesijos mokytojų ir už profesinio mokymo organizavimą atsakingų
vadovų profesinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimui užsienyje.
Projekto trukmė: 2023-06-01 – 2024-08-31
Projekto biudžetas: 301 220,00 EUR.

Projektą finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai. Veikla
vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal „Erasmus+“ programą.