Projekto tikslas – per 12 mėnesių tarptautines profesines kompetencijas įgiję ne mažiau kaip 58 pirminio ir tęstinio profesinio lygmens mokiniai ir 8 profesijos mokytojai.

Projekto santrauka: Projektas skirtas virėjo, konditerio, padavėjo ir barmeno, viešbučio ekonomo, logisto ekspeditoriaus, apskaitininko ir kasininko, pardavėjo ir  smulkiojo verslo paslaugų teikėjo specialybių pirminio ir tęstinio profesinio mokymo lygmens mokinių ir profesijos mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimui užsienyje. Projektas prisideda prie Centro tarptautiškumo strategijos įgyvendinimo – plėsti tarptautinį bendradarbiavimą, gerinant mokyklos bendruomenės tarptautiškumo kompetencijas ir konkurencingumą, didinti tarptautinių mobilumų kokybę, užtikrinant užsienyje įgytų mokymosi pasiekimų patvirtinimą ir pripažinimą, didinti užsienio kalbų kompetencijas ir siekti Centro žinomumo tarptautiniame lygmenyje. Numatomas projekto poveikis – didesnės profesinės ir sociokultūrinės dalyvių kompetencijos, motyvacija siekti geresnių rezultatų profesinėje ir asmeninėje srityse. Profesijos mokytojams – stažuočių metu įgyta patirtis gerins mokymo kokybę ir patrauklumą.

Projekto partneriai:

Zealand Business College, Danija

UK-CERTIFIED KNOWLEDGE ASSOCIATION, Jungtinė Karalystė

CEFPPA, Prancūzija

Kaufmannisches Berufskolleg Walther Rathenau, Vokietija

INS Escola del Treball, Ispanija

New service, Italija

Lycée hôtelier Saint Chamond, Prancūzija

Campus Wemmel, Belgija

Friesland College, Nyderlandai

Fusa videregaande skule, Norvegija

Salpaus Further Education,  Suomija

Projekto trukmė: 2019-08-01 – 2021-07-30

Projektą finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai. Veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal „Erasmus+“ programą.

NAUJIENOS