Projekto tikslas – sukurti imitacinės bendrovės modelį ir mokymo bei mokymosi priemones, skirtas sumažinti anksti mokyklą paliekančių mokinių skaičių. Projekto partneriai – 9 skirtingos organizacijos iš 5 šalių: Bulgarijos, Ispanijos, Italijos, Lietuvos ir Vokietijos imitacines bendroves koordinuojančios ir jų veiklą tobulinančios institucijos bei pilotinės mokyklos, turinčios sunkumų su mokiniais, ketinančiais palikti mokyklą.

Projekte dalyvaujančios organizacijos:

Pojekto koordinatorius:

EUROPEN-PEN INTERNATIONAL EV (Vokietija) – Pirmasis partnerių susitikimas

Projekto partneriai:

LIETUVOS IMITACINIU BENDROVIU ASOCIACIJA „LIBA“ (Lietuva)

VILNIAUS TURIZMO IR PREKYBOS VERSLO MOKYKLA (Lietuva)

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE (Bulgarija)

SREDNO UCHILISHTE ASEN ZLATAROV (Bulgarija)

FUNDACIO PRIVADA INFORM-INSTITUT PER A LA FORMACIO DE JOVES VERS L’ADMINISTRACIO D’EMPRESES (Ispanija)

CONGREGACION INSTITUCION JAVERIANA-SEDE GENERALICIA (Ispanija)

ISTITUTO DON CALABRIA (Italija) ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE ROBERTO VALTURIO (Italija)

SKAITYTI DAUGIAU: www.vtpvm.vtpvm.lt/lt/projektai/tarptautiniai-projektai/rusesl/

Projekto svetainė:  https://www.rusesl.info/

Projekto trukmė: 2018-01-15 – 2020-01-14

Projektinė veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.