ERASMUS+ Profesinio mokymo bendradarbiavimo partnerystės projektas

Boosting Culinary Education and Training

„Kulinarijos mokymo skatinimas“

Nr. 2023-1-LV01-KA220-VET-000161266

Anglų kalbos įgūdžiai tampa vis svarbesni Europos darbo rinkoje, įskaitant kulinarijos sektorių. Dirbant viešojo maitinimo sektoriuje dažnai tenka bendrauti su klientais ir kolegomis iš kitų šalių. Daugiakultūrėje aplinkoje dėl kalbos nemokėjimo gali kilti nesusipratimų. Profesinių terminų išmanymas leidžia darbuotojams bendrauti tiksliai ir efektyviai, užtikrina, kad užduotys būtų atliktos greitai ir tiksliai, ir kuria komandos jausmą. Tai gerina įmonės ir mokyklos reputaciją ir leidžia dalyvauti tarptautiniuose kulinarijos renginiuose. 

Projekto tikslas

papildyti projekte dalyvaujančių mokyklų kulinarijos mokymo programas CLIL (Eng. Content and Language Integrated Learning, LT integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas) metodu, integruojant profesinę anglų kalbą į profesinius dalykus ir suteikiant naujų profesinio tobulėjimo galimybių kulinarijos mokymo srityje.

Numatomi projekto rezultatai:

 • Iliustruotas elektroninis gastronomijos, tvarumo ir žaliųjų terminų žodynas latvių-lietuvių-estų-ukrainiečių-anglų kalbomis.
 • Skaitmeninė profesinės anglų kalbos mokymosi medžiaga. Medžiaga bus išbaigta CLIL metodu ir pritaikyta profesinio mokymo sektoriaus poreikiams.
 • Mokymosi platforma, kuri suteiks prieigą prie visų projekto metu sukurtų išteklių vienoje vietoje, apjungdama visą mokymosi medžiagą ir skaitmeninį žodyną.
 • Projekto įgyvendinimo metu projekte dalyvaujančių mokyklų mokytojai bus pakviesti į tris mokymo renginius, skirtus anglų kalbos įgūdžiams tobulinti ir CLIL metodui mokytis: 
 • Pirmasis mokymo renginys, kurio metu dalyviai tobulins savo anglų kalbos įgūdžius ir gilins supratimą apie tvarumą profesinio mokymo gastronomijos ugdymo programose. Šio mokymo renginio metu bus vykdoma įvairi veikla, kuria siekiama skatinti tarpkultūrinį supratimą.
 • Antrasis renginys bus skirtas profesinei anglų kalbai ir tvariai praktikai gastronomijos švietimo programose. Į šį mokymo renginį bus įtraukta įvairi veikla, skirta tarpkultūriniam supratimui gerinti.
 • Paskutiniame mokymo renginyje mokytojai bus mokomi taikyti CLIL metodą ir taikyti nulinio atliekų kiekio metodą ruošiant tradicinius latvių, lietuvių, estų ir ukrainiečių patiekalus. 

Projekto partneriai

 • Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, Latvija – koordinatorius, 
 • Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras  / VESK, Lietuva,
 • Tartu Rakenduslik Kolledž, Estija,
 • Lviv Professional College of Hospitality, Tourism and Restaurant service, Ukraina,
 • Chernivtsi High School of Commerce of State University of Trade and Economics, Ukraina.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023-10-01 –2026-03-31 

Projekto „Boosting Culinary Education and Training“ pirmasis mokymo renginys