ERASMUS+ Profesinio mokymo mažos apimties partnerystės projektas

Easing Transfer of Digital project results to VET

„Lengvesnis skaitmeninių projektų rezultatų perkėlimas į profesinio mokymo sistemą“

Nr. 2023-1-DE02-KA210-VET-000150609

Projekto tikslas

Projekto tikslas skatinti tarptautinį profesinio mokymo bendradarbiavimą visoje Europoje, siekiant sukurti efektyvius metodus personalo tobulėjimui, naudojant skaitmeninius profesinio mokymo projektų rezultatus ir taip pagerinti bendrą mokymo efektyvumą per vieningą pokyčių valdymo struktūrą.

Numatomi projekto rezultatai:

  • Individualios partnerių SSGG analizės ir bendros išvados. 
  • Priemonių rinkinys, skirtas pokyčių valdymui dalyvaujančiuose profesinio mokymo centruose.
  • Metodika kaip pritaikyti ir naudoti skaitmenines priemones, siekiant geriau išnaudoti esamus ir būsimus skaitmeninius projektų rezultatus. 
  • Ilgalaikis Europos profesinio mokymo centrų bendradarbiavimas pokyčių valdymo srityje, 

Projekto partneriai

  • Bildungszentren des Baugewerbes e.V, Vokietija – koordinatorius, 
  • Scuola Costruzioni Vicenza Andrea Palladio, Italija,
  • Centre IFAPME, Belgija,
  • Fundacion Laboral de la Construccion, Ispanija,
  • Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras  / VESK, Lietuva,
  • Knowledge and skills management centre, Šiaurės Makedonija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023-09-01 –2024-06-30 

Projekto „EasTDVET“ darbinė sesija Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centre