Projekto vykdymo laikotarpis: 2020 11 01 – 2024 10 31

Projekto partneriai:

 1. Hanse-Parlament, Vokietija – koordinatorius
 2. Handwerkskammer Dresden, Vokietija
 3. Berufsakademie Hamburg IG BA-H GmbH,  Vokietija
 4. Izba Rzemieslnicza Malej i Sredniej Przedsiebiorczosci, Lenkija
 5. Zespol Szkol Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku, Lenkija
 6. Akademia Pomorska w Słupsku, Lenkija
 7. Profesinio mokymo centras “Žirmūnai”, Lietuva
 8. Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Lietuva
 9. Panevėžio kolegija, Lietuva
 10. Latvijas Amatniecibas kamera (LAK), Latvija
 11. Rigas Stradina Universitate, Latvija
 12. Rigas Makslas un mediju tehnikums, Latvija
 13. Wirtschaftskammer Osterreich, Austrija
 14. Wirtschaftskammer Steiermark, Austrija
 15. CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft Gmbh, Austrija
 16. T2I – Trasferimento Tecnologico e Innovazione Scarl, Italija
 17. Sistemi Formativi Confindustria SCPA, Italija
 18. Departament d’Educació- Generalitat de Catalunya, Ispanija
 19. Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, Ispanija
 20. Institut Pere Martell, Ispanija
 21. ITA Emilio Sereni, Italija

Projekto tikslas:

Partnerių šalyse bus įsteigti 7 profesinio meistriškumo centrai, kuriuose veikla vykdoma vadovaujantis Žaliosios ekonomikos principais, skatinant verslumą ir inovacijas profesiniame mokyme. Bus parengtos 3-5 Europos kvalifikacijų sąrangos lygmens mokymo programos, skirtos verslumo, tvaraus įmonių valdymo, klimato ir aplinkosaugos sritims, vykdomi profesijos mokytojų ir įmonių atstovų mokymai. Didelis dėmesys bus skiriamas jaunimo profesiniam orientavimui, pameistrystės plėtrai. Numatoma vystyti glaudų bendradarbiavimą tarp profesinio mokymo įstaigų, universitetų, įmonių, politikos formuotojų.

Pagrindinės veiklos ir laukiami rezultatai:

Dalyvaujančios šalys plėtoja ir tobulina esamų švietimo įstaigų veiklą, pertvarkydamos jas į trijų pakopų profesinio meistriškumo centrus:

 • 1 lygis – profesinis mokymas (EKS 3 ir 4 lygiai)
 • 2 lygis – tęstinis profesinis mokymas (EKS 4–6 lygiai)
 • 3 lygis – aukštasis mokslas (EKS 6 lygis)

Profesinio meistriškumo centrai formuojami ir palaikomi glaudžiai bendradarbiaujant:

 • profesinio mokymo įstaigoms;
 • aukštosioms mokykloms;
 • mažas ir vidutines įmones vienijančioms organizacijoms (rūmams, asociacijoms);
 • viešosios valdžios institucijoms.

Tarpvalstybinės glaudaus bendradarbiavimo tarp profesinio meistriškumo centrų platformos, sukurtos dalyvaujančių šalių kaip projekto dalis ir veikiančios ilgą laiką pasibaigus projektui.

Projekto tinklapis https://3-loe.eu/

Projektą finansuoja Europos Komisija. Veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal „Erasmus+“ programą.

3LoE projekto partnerių susitikimas Lenkijoje

Konferencija Panevėžyje „Tvarumas – vis dar mada ar jau kasdienybė“