ERASMUS+ Profesinio mokymo mažos apimties partnerystės projektas

“Beauty&Massage – improving teachers’ competences”
„Grožis ir masažas – mokytojų kompetencijų tobulinimas“
Nr. 2022-1-PL01-KA210-VET-000082596

Projekto tikslas:
Užmegzti tarptautinį bendradarbiavimą tarp profesinio mokymo įstaigų ir darbdavių.
Bendradarbiavimo rezultatai:
– masažuotojo ir kosmetikos paslaugų specialisto profesijos prestižo ir patrauklumo didinimas,
– profesinio mokymo mokytojų kalbinių kompetencijų gerinimas,
– susipažinti su pramonės tendencijomis, perkelti tam tikrus sprendimus į savo institucijas,
– bendradarbiavimas su darbdaviais organizuojant bendras profesinio mokymo iniciatyvas,
– susipažinti su mokyklų ir institucijų dalyvavimo programoje „Erasmus+“ teikiamomis galimybėmis.
Pagal šį projektą užmegztas bendradarbiavimas leis įgyvendinti projektą, kurio rezultatas bus geresnis
profesinio mokymo mokyklų pritaikymas darbdavių poreikiams.
Projekto partneriai:
• Medicinos ir socialinių profesijų centras, Podlasko vaivadijos Balstogės profesinė mokykla, Lenkija –
koordinatorius,
• Praktinių įgūdžių mokymo centras, Suvalkai, Lenkija,
• Vakarų Makedonijos regioninis pradinio ir vidurinio ugdymo direktoratas, Kozani, Graikija,
• Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras / VESK, Lietuva.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022-12-01 –2024-12-01

Pirmasis Erasmus+ projekto „Beauty& Massage” susitikimas Lenkijoje

Projekto Beauty&Massage dalyviai profesinės patirties sėmėsi Graikijoje

PROJEKTO „BEAUTY&MASSAGE“ DALYVIŲ SUSITIKIMAS LIETUVOJE