Projektų naujienos

Erasmus+ projekto „Baltic Green Leadership: VET Students as Agents of Change / Green Leadership” mokymai Helsinkyje

Spalio 9–12 dienomis Erasmus+ projekto „Baltic Green Leadership: VET Students as Agents of Change /
Green Leadership” (Nr. 2022-1-LV01-KA220-VET-000089171) partnerių atstovai savo žinias gilino ir įgūdžius
tobulino darnios plėtros temomis.

Dalyviai gilinosi į Europos Žaliąjį kursą, skirtą spręsti vienus iš svarbiausių
darnios plėtros iššūkių, matavo anglies dioksido pėdsaką ir sprendė kaip jį sumažinti. Atliko užduotis,
susijusias su Europos tvarumo kompetencijos programa (GreenComp) ir diskutavo kaip pakeisti mokymo/si
požiūrį į tvarumo švietimą.

Mokymų dalyviai lankėsi profesinio mokymo mokykloje, kurioje susipažino su praktinio
tvarumo pavyzdžiu „Žaliasis miesto ūkis“ ir tyrinėjo ekosistemų svarbą kovojant su klimato kaita,
kūrė žiedinės ekonomikos verslo modelius ir įgijo vertingų žinių apie tai, kaip įmonės gali derintis su
tvarumo tikslais.

Apsilankymo žiedinių verslų bendruomenėje Kerran Hallit metu, dalyviai susipažindino su
tvarumo iniciatyvomis ir pamatė vietinių tvarumo praktikų svarbą siekiant tvarios ateities.

Mokymai suteikė galimybę išsamiai patyrinėti darnios plėtros tendencijas nuo švietimo galimybių iki
praktinių taikymų įmonėse ir bendruomenėse. Įgytomis žiniomis ir įgūdžiais projekto partneriai dalinsis savo
institucijose ir su mokiniais, kurių laukia Žaliasis Hakatonas, kurio tikslas – skatinti inovacijas link tvaresnės ateities.