Projektų naujienos

Erasmus+ projekto „TechnoVET“ partnerių susitikimas

 

Birželio12-13 d. vyko Erasmus+ projekto „TechnoVET“ partnerių susitikimas, kurio metu projekto partneriai iš Vokietijos, Belgijos, Italijos ir Ispanijos ir Lietuvos intensyviai dirbo rengdami pagalbinę priemonę ir vadovą apie techninių priemonių taikymą geresniam mokymo/si turinio skaitmeninimui ir mokymo kursą mokiniams ir mokytojams, atitinkantį apklausų metu nustatytus poreikius, siekiant skaitmeninti profesinio mokymo sritį.

Daugiau apie projektą: https://www.vesk.lt/projektine-veikla/tarptautiniai-projektai/technological-resources-to-improve-the-digitalization-of-vet-technovet/

ERASMUS+ Profesinio mokymo bendradarbiavimo partnerystės projektas

“Technological Resources to Improve the Digitalization of VET/ TechnoVET“

(„Technologiniai ištekliai profesinio rengimo ir mokymo skaitmeninimui gerinti“)

Nr. 2022-1-ES01-KA220-VET-000086946