Naujienos, Projektų naujienos

„Erasmus+” strateginių partnerysčių projekto „STELA: Storytelling for Teaching English as Second Language“ Nr. 2020-1-UK01-KA201-079110 partnerių susitikimas

Kovo 21-22 d. Ispanijoje, Saragosos mieste susitiko STELA projekto partneriai iš Lietuvos, Ispanijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Turkijos ir Prancūzijos.

Tai pirmas‚ „gyvas“ „Erasmus+” strateginių partnerysčių projekto „STELA: Storytelling for Teaching English as Second Language“ Nr. 2020-1-UK01-KA201-079110 partnerių susitikimas. MC Žirmūnai komandą atstovavo anglų kalbos mokytoja Rasa Maslauskaitė. Projektu siekiama  stiprinti anglų kalbos mokytojų profesines kompetencijas ir  įtraukti mokinius į anglų kalbos mokymąsi naudojant pasakojimo metodą ir specialias skaitmenines priemones savo istorijoms kurti.

Projekto komanda sukūrė pasakojimo metodų ir pedagogikos galimybių studiją. Šiuo metu anglų k. mokytojų grupė kuria STELA mokymo programą, gaires ir įrankių bei priemonių rinkinį – pamokų planus, mokinių pratybas ir dalomąją medžiagą.

Pasakojimas yra viena iš seniausių žmonių bendravimo formų. Tyrimai rodo, kad pasakojimo metodas yra veiksminga mokymosi priemonė, nes jis yra įdomus, įtraukiantis ir labai įsimintinas, skatinantis besimokančiųjų susidomėjimą klausytis istorijų, taip pat apie jas kalbėti, rašyti ir skaityti. Kartu su pasakojimais STELA  projekte bus integruoti skaitmeniniai įrankiai, sukurti šioms istorijoms vizualizuoti. Derinant kūrybiškumą (pasakojimą) ir technologijas (skaitmenines pasakojimo priemones) projektu siekiama atliepti kalbų mokytojų poreikius ir prisidėti prie nacionalinės ir Europos kalbų mokymosi politikos.