Naujienos, Projektų naujienos

Erasmus strateginių partnerysčių projekto EROVET+ „FILLING THE SKILLS GAP OF EUROPEAN VET LEARNERS: SKILLS4VET“ Nr. 2019-1-ES01-KA202-064745 partnerių susitikimas

Birželio 29-30 d. Italijoje, Thiene mieste vyko baigiamasis Erasmus strateginių partnerysčių projekto EROVET+ „FILLING THE SKILLS GAP OF EUROPEAN VET LEARNERS: SKILLS4VET“ Nr. 2019-1-ES01-KA202-064745 partnerių susitikimas.

Susitikimo metu buvo aptariami projekto rezultatai, jų panaudojimas ugdymo procese ir sukurto projekto partnerių tinklo bendradarbiavimo tęstinumas.