Floristo padėjėjas (SUP)

Informacija stojantiems

P20021401– programa, 60 mokymosi kreditų

Bazinis išsilavinimas nereglamentuotas ir mokymasis socialinių įgūdžių ugdymo programoje.

Aprašymas. Floristo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam floristo padėjėjui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, prižiūrėti augalus, paruošti augalus komponavimui, sudaryti nesudėtingas kompozicijas, pakuoti floristinius darbus.

Karjeros perspektyvos. Asmuo, įgijęs floristo padėjėjo kvalifikaciją ir prižiūrimas aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo, galės dirbti parduotuvėse, fizinėse pardavimo vietose, internetinėse parduotuvėse, gėlių salonuose ir pan.

Dirbama gerai apšviestoje vietoje, naudojant asmenines apsaugos priemones, floristo įrankius ir darbo drabužius, kitas profesinei veiklai reikalingas medžiagas ir priemones. Dirbama tiek individualiai, tiek komandoje.

Floristo padėjėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimais, darbus atlieka vykdydamas aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

 

Mokymas vykdomas Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centre, Technologijų skyriuje (Šilo g.24, Vilnius).

Kontaktai pasiteiravimui
Tel. +370 527 76712

Stojančiųjų registracija / prašymų mokytis pateikimas / duomenų ir dokumentų pateikimas:

LAMA BPO informacinėje sistemoje: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/