„Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projektas Nr. 2022-1-LT01-
KA121-VET-000067671

Projekto tikslas:
Per 15 mėnesių tarptautines profesines ir bendrąsias kompetencijas įgiję ne mažiau kaip 70 pirminio
ir tęstinio profesinio lygmens mokinių, 18 profesijos mokytojų ir administracijos darbuotojų,
suorganizuoti 6 ekspertų atvykstamieji vizitai.
Santrauka:
Projektas įgyvendinamas gavus „ERASMUS+” akreditaciją ir prisidės prie 2020- 2025 m.
Tarptautiškumo strategijos tikslų įgyvendinimo: Didinti Centro tarptautiškumą ir užtikrinti kokybišką
profesinį mokymą, įgalinantį sėkmingą karjerą Lietuvos ir užsienio darbo rinkose.
Projektas skirtas visų centre mokomų programų – virėjo, konditerio, padavėjo ir barmeno,
masažuotojo, siuvėjo, ekspeditoriaus, automechaniko, apskaitininko specialybių pirminio ir tęstinio
profesinio mokymo lygmens mokinių, profesijos mokytojų ir už profesinio mokymo organizavimą
atsakingų vadovų profesinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimui užsienyje.
Projekto trukmė: 2022-06-01 – 2023-08-31
Projekto biudžetas: 272 880,00 EUR.

Projektą finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai. Veikla vykdoma
gavus Europos Sąjungos paramą pagal „Erasmus+“ programą.