Naujienos

Individualios priežiūros darbuotojų mokymai

Skelbiame pirmuosius individualios priežiūros darbuotojų mokymus. Rengiame kvalifikuotus individualios priežiūros darbuotojus, kurie gebės savarankiškai laikytis socialinių paslaugų įstaigos socialinių paslaugų teikimo kokybės reikalavimų, identifikuoti pagalbos klientui poreikį, teikti jam socialines paslaugas pagal nustatytą poreikį, sudaryti kliento saugumą užtikrinančias sąlygas.

Išklausę mokymus pagal  INDIVIDUALIOS PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO,  DIRBANČIO SU NEĮGALIAIS IR SENYVO AMŽIAUS ASMENIMIS  profesinės kompetencijos tobulinimo programą, galėsite efektyviai teikti kompleksinę pagalbą senyvo amžiaus ir neįgaliems   asmenims.

DĖSTOMOS TEMOS 

Individualios priežiūros darbuotojo profesija, jos specifika

Socialinių paslaugų  organizavimo ir teikimo principai, metodai, teikimo kokybės reikalavimų laikymasis

Pagalbos poreikio klientui identifikavimas

Socialinių paslaugų teikimas klientui pagal nustatytą poreikį

Kliento saugumą užtikrinančių sąlygų sudarymas

Socialinių paslaugų teikimas senyvo amžiaus žmonėms ir žmonėms su negalia

Pagrindinės slaugos procedūros ir jų taikymas individualios priežiūros procese

Praktinės užduotys

Mokymų pradžia numatoma nuo 2023-05 mėn.

Mokymų programos kaina – 750 Eur., Programos trukmė: 160 akad. val. 

 

Registracija tel.: +37062049090

                                  +37066423125

Adresas: Žirmūnų g.143, Vilnius

Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras