Naujienos

INFORMACIJA DĖL REORGANIZAVIMO

Pranešame, kad yra parengtos viešosios įstaigos reorganizavimo sąlygos, kurios nustato viešosios įstaigos Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro reorganizavimo prijungimo būdu prie viešosios įstaigos Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ tvarką.

Viešųjų įstaigų duomenys:

 1. Reorganizuojama viešoji įstaiga – Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras:
  1. teisinė forma – viešoji įstaiga;
  2. buveinės adresas – Vilnius, Šilo g. 24;
  3. juridinio asmens kodas – 190798047; 
  4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie viešąją įstaigą Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centrą – Juridinių asmenų registras.
 1. Reorganizavime dalyvaujanti viešoji įstaiga – Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“:
  1. teisinė forma – viešoji įstaiga;
  2. buveinės adresas – Vilnius, Žirmūnų g. 143;
  3. juridinio asmens kodas – 305239644;
  4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie viešąją įstaigą Profesinio mokymo centrą „Žirmūnai“, – Juridinių asmenų registras.
 1. Reorganizavimo būdas – prijungimas. Viešoji įstaiga Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras reorganizuojama prijungiant prie viešosios įstaigos Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“.
 1. Po reorganizavimo tęsianti veiklą įstaiga – viešoji įstaiga Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“.
 1. Po reorganizavimo pasibaigianti įstaiga  – viešoji įstaiga Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras.
 1. Po reorganizavimo pasibaigiančios viešosios įstaigos Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro teisės ir pareigos 2022 m. rugsėjo 1 d. pereina po reorganizavimo veiksiančiai viešajai įstaigai Profesinio mokymo centrui „Žirmūnai“.
 1. Su reorganizavimo sąlygomis nuo 2022 m. liepos 12 d. galima susipažinti viešosios įstaigos Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro internetinėje svetainėje https://www.vtmrc.lt ir viešosios įstaigos Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ internetinėje svetainėje https://www.vesk.lt.
 1. Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ praėjusių trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis galima susipažinti internetinėje svetainėje https://www.vesk.lt/ataskaitos/.
 1. Viešosios įstaigos Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro praėjusių trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis galima susipažinti internetinėje svetainėje https://www.vtmrc.lt/pagrindiniai-centro-dokumentai.
 1. Su po reorganizavimo veiksiančios viešosios įstaigos Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ įstatų projektu galima susipažinti 309 kabinete, adresu Žirmūnų g. 143, Vilnius.

Profesinio mokymo centro „Žirmūnai” direktorius, Saulius Zybartas

Informacija dėl reorganizavimo

VŠĮ Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro reorganizavimo sąlygos