Projekto santrauka:


Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“ (toliau – MC „Žirmūnai“) yra vienas iš didžiausių profesinio mokymo centrų Lietuvoje, teikiantis mokymo, perkvalifikavimo, kvalifikacijos tobulinimo, profesinės reabilitacijos paslaugas. Įstaiga rengia specialistus viešbučių, restoranų, sveikatos priežiūros ūkio sektoriams. MC „Žirmūnai“ numato atnaujinti valstybei nuosavybės teise priklausantį viešąjį pastatą, esantį adresu Žirmūnų g. 143, Vilniuje, pastato unikalus Nr. 1097-8017-4014. Pastato naudojimo paskirtis – mokslo. Pastatas pastatytas 1978 metais, 2009-2013 metais iš dalies renovuotas. Šiuo metu pastatas atitinka „F“ energetinio naudingumo klasę. Projekto metu bus įgyvendintos energijos vartojimo efektyvumo didinimo investicijos, nustatytos energijos vartojimo audito ataskaitoje. Įgyvendinus projektą bus padidintas viešojo pastato energijos vartojimo efektyvumas – pasiekta mažiausiai „C” pastato energinio naudingumo klasė.

Projekto rezultatai:


Projekto metu, bus įgyvendintos šios minimalios pastato renovacijos priemonės:

  • langų keitimas;
  • išorės durų keitimas;
  • išorinių sienų ir cokolio šiltinimas;
  • stogo šiltinimas;
  • išorinių perdangų šiltinimas;
  • šilumos punkto modernizavimas;
  • šildymo sistemos modernizavimas;
  • išorinių žaliuzių langams įrengimas pietų fasade;
  • apšvietimo sistemos modernizavimas;
  • dalinis vėdinimo sistemos modernizavimas.

Atnaujinus pastatą ir pagerinus jo inžinerinių sistemų fizines bei energetines savybes, bus padidintas viešojo pastato energijos vartojimo efektyvumas ir pasiekta mažiausiai „C“ energinio naudingumo klasė.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2021-03-24 – 2023-06-24

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir REACT-EU iniciatyvos lėšomis

www.esinvesticijos.lt