Naujienos, Projektų naujienos

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-03-0003 „MC „Žirmūnai“ pameistrystės projektas 2“

Projektas sudarys sąlygas pirminio ir tęstinio profesinio mokymo mokiniams mokytis pameistrystės forma mokymo centro partnerių įmonėse ir įgyti kvalifikaciją, atitinkančią darbo rinkos poreikius, o tai didins jaunimo įsidarbinamumą, profesinio mokymo prestižą, mažins pirminio profesinio mokymo įstaigų teikiamų kompetencijų ir darbo rinkos poreikių neatitikimą, prisidės prie pameistrystės tradicijos Lietuvoje stiprėjimo ir glaudesnio profesinio mokymo teikėjų ir verslo įmonių bendradarbiavimo.

Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“ kartu su 15 partnerių– verslo įmonėmis įgyvendinant projektą, sieks tikslo –  padidinti profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą, remiant ir skatinant praktinių įgūdžių įgijimą darbo vietoje.

Projekto tikslas bus pasiektas per 24 mėnesius, sudarant galimybę 43 įvairių specialybių Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Vilniaus ir Druskininkų filialo mokiniams  – 21 virėjui, 13 padavėjų-barmenų, 4 konditeriams, 2 masažuotojams, 3 paramedikams, mokantis pameistrystės forma tobulinti profesinius ir verslumo įgūdžius ir įgyti kvalifikaciją.

Projektas „MC „Žirmūnai“ pameistrystės projektas 2“ prisidės prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto  „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-T-736 priemonės „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“ tikslų įgyvendinimo.

Projekto partneriai:

UAB „FELIT”, MB „Parlis”, MB „Parlis Gedimino projektas”, UAB Viešbutis „Lietuva”, UAB „Maisto meras“, UAB „Lonsera”, UAB „Neliksi alkanas”, UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA”, UAB „Toli toli”, UAB „DARUMA TEAM”, UAB „Buon Appetito“, UAB „City Centre Hotel“, UAB „Neringos restoranas“,  UAB „Areko“, UAB „Liokis“

Įgyvendinimo pradžia: 2021-12-15

Įgyvendinimo pabaiga: 2023-12-30

Trukmė: 24 mėn.

Projekto bendras biudžetas: 223 845,33 EUR

Finansuojama iš Europos socialinio fondo lėšų

http://www.esinvesticijos.lt