Naujienos

Keičiamas profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ pavadinimas

Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“ remiantis patvirtintų jo įstatų XII skyriaus 93 p., reglamentuojančio viešųjų pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarką, įstaigos interneto svetainėje ir VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ praneša, kad yra keičiamas profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ pavadinimas į pavadinimą Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras.

Laikoma, kad visi kreditoriai ir kiti suinteresuoti asmenys apie pavadinimo keitimą yra informuoti tinkamai.

2023-02-23