Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centre (toliau – VESK)  buvo atliktas VESK sukurtos ir įdiegtos Kokybės vadybos sistemos sertifikacinis auditas pagal standarto LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus. 2023 m. gruodžio 22 d. išduotas sertifikatas, liudijantis, kad įstaigoje įdiegta kokybės vadybos sistema atitinka standarto reikalavimus.

Sertifikavimo sritis: Formalaus ir neformalaus mokymo organizavimas.

Kokybės politika siekiame kokybiškų ugdymo paslaugų teikimo ir lyderystės savo veiklos srityje. Skatiname, kad kiekvienas proceso dalyvis kurtų savo sėkmės istoriją, kurios pradžia būtų Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras. Ateik, išmok, pritaikyk!

Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centro kokybės politika

ISO 9001_2015 sertifikatas_2023 m.