Naujienos

Konkurso Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ direktoriaus pareigoms eiti atrankos komisijos sudėtis

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. P1-357 „DĖL KONKURSO PROFESINIO MOKYMO CENTRO „ŽIRMŪNAI“ DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI ATRANKOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO“ patvirtinta konkurso Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ direktoriaus pareigoms eiti atrankos komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkas – Julius Jakučinskas, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento direktorius.

Nariai:

Onutė Kacevičienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Personalo skyriaus vedėja;

Vincentas Klemka, Vilniaus technologijų mokymo centro direktorius (Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos atstovas);

Vida Bingelytė, Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ profesijos mokytoja ekspertė (pedagogų atstovė);

Greta Macijauskaitė, Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ 929 gr. padavėjo – barmeno specialybės mokinė (mokinių atstovė);

Diana Petniūnaitė – Šinkūnė (Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ tėvų atstovė);

Evalda Šiškauskienė, Lietuvos Restoranų ir viešbučių asociacijos prezidentė (socialinių partnerių atstovė).

Komisijos sekretorė – Aira Dudėnienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Personalo skyriaus vyriausioji specialistė.

Konkurso Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ direktoriaus pareigoms eiti atrankos data 2020 m. rugsėjo 23 d.