Korupcijos prevencijos tikslas – siekti įstaigos veiklos skaidrumo ir nešališkumo.

 

Korupcijos prevencijos dokumentai:

 • Sąrašas pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį, pateikiamas rašytinis prašymas STT neskelbiamas, nes vienintelės tokios pareigos yra Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centro direktorius, dėl kurio kreipiasi teisės aktų nustatyta tvarka ŠMSM.

 • Pareigų sąrašas, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti interesus. Parsisiųsti
Atsparumo korupcijai lygio nustatymo išvada Parsisiųsti
Vidaus kontrolės politika Parsisiųsti
Korupcijos prevencijos veiklos planas 2021-2023 m.Parsisiųsti

Dovanų politika Parsisiųsti

Korupcijos prevencijos veiklos planas 2024-2026 m. (numatyta parengti 2024 m.).

Korupcijos prevencijos tvarkos aprasas ir politika Parsisiųsti

Pranešimų nagrinėjimo tvarkos aprašas Parsisiųsti

Darbuotojų nušalinimo nuo sprendimų priėmimo tvarkos aprašas Parsisiųsti

Įstaigos dovanų politika Parsisiųsti
 

 

Korupcijos rizikos valdymo tobulinimo veiksmai:

 • Įvertinti Lietuvos standarto LST ISO 37001:2017 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ diegimą įstaigoje.

 • Imtis veiksmų skatinti darbuotojus pranešti apie galimus pažeidimus.

 • Suorganizuoti įstaigos darbuotojams kvalifikacijos tobulinimo renginį, susijusį su interesų konfliktais ir informacija, kaip tokius konfliktus tinkamai valdyti;

 • Įstaigoje patvirtinti dovanų teikimo ir priėmimo politiką bei dovanų registravimo ir vertinimo tvarką.

 • Sudaryti ir viešai skelbti pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas viešojo sektoriaus subjekte, sąrašą.

 • Nuosekliai koordinuoti ir vykdyti prevencijos veiksmų planą bei jo įgyvendinimo priemones, jį sistemingai naujinti, aktualizuoti.

 

Pranešti apie pažeidimus galima šiais būdais:

 • korupcija@vesk.lt
 • siunčiant pranešimą paštu, adresu Žirmūnų g. 143, Vilnius, ant voko nurodant žymą „Korupcijos prevencija. Atsakingam subjektui asmeniškai”
 • Paskambinti Specialiųjų tyrimų tarnybai karštosios linijos tel. +370 266 3333 ar el.p.stt@.lt arba palikti pranešimą interneto svetainėje.

2023 m. pažeidimų nėra nustatyta