PASIMATUOK PATINKANČIĄ PROFESIJĄ MOKYDAMASIS SAVO GIMNAZIJOJE!

Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centro priėmime kviečiame dalyvauti mokinius, norinčius įgyti profesijos žinių ar išmokti naudingų įgūdžių, pasirenkant jiems patinkantį profesijos modulį. Derinti mokymąsi dviejose mokyklose:

 • savo bendrojo ugdymo mokykloje ar gimnazijoje
 • profesinio mokymo įstaigoje,

gali bendrojo ugdymo mokyklų ir gimnazijų 9-10 ir 11-12 klasių mokiniai.

PRAŠYMŲ PILDYMAS

Stojančiųjų registracija / prašymų mokytis pateikimas / duomenų ir dokumentų pateikimas:

LAMA BPO informacinėje sistemoje: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/

 LAMA BPO informacinėje sistemoje mokiniai galės pasirinkti atitinkamo kvalifikacijos lygio programos modulį.

KAIP VYKSTA PRIĖMIMAS?

 • Priėmimo mokytis pagal programas ar jų modulius pradžia 2024 m. birželio 3 d. 
 • Mokinys kartu su savo bendrojo ugdymo mokykla ir profesinio mokymo įstaiga susidaro individualų mokymosi planą, kad būtų neviršytas maksimalus savaitinis 35 pamokų skaičius.
 • Abi mokyklos bendradarbiaudamos derina mokiniui palankų pamokų tvarkaraštį.
 • Baigę modulius mokiniai gauna profesinę kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą.
 • Įgytos kompetencijos moksleiviui leis užsiimti atitinkama veikla, o mokantis toliau pagal tos pačios kvalifikacijos programą įgytos kompetencijos galės būti įskaitomos, tad sutrumpės profesinio mokymosi laikas.

Profesinio mokymo programos sudarytos iš dalių, t.y. modulių. Pavyzdžiui, Padavėjo ir barmeno programą sudaro „Baro paruošimas, jo priežiūra ir svečių aptarnavimas” ir „Įvairių skonių kavos gaminimas ir pateikimas” moduliai.

Mokinys gali pasirinkti sudominusios profesinio mokymo programos modulį ir profesinėje mokykloje lankyti to modulio kursą, susidedantį iš teorinio (30% laiko) ir praktinio (70% laiko) mokymosi.

KODĖL VERTA MOKYTIS?

 • Vietoj mokykloje vykstančių technologijų pamokų mokotės pasirinkto modulio programą, taip išbandote profesiją. 
 • Baigę modulinę programą įgyjate įgūdžių atlikti konkretų darbą, gaunate įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą. Turėdami kompetencijų pažymėjimą ir kompetencijų konkrečiam darbui atlikti lengviau įsidarbinsite.
 • Pažangiai mokantis galite gauti stipendiją. 
 • Mokymai vyksta moderniose mokymo bazėse. 
 • Pabaigus modulį galite stoti į profesinę mokyklą, stojimo metu įgytos kompetencijos bus įskaitytos, todėl mokysitės trumpiau.  

MODULIO STRUKTŪRA

5 kreditų mokymosi trukmė – 110 ak. val. / 10 kreditų mokymosi trukmė 220 ak. val. per 1 mokslo metus.

Pirmą semestrą mokoma teorijos (30 % laiko) po pamokų vietoje ar nuotoliniu būdu.

Antrą semestrą vyksta praktinis darbas (70 % laiko) derinant mokymąsi vietos technologijų kabinetuose: Pietų, Šiaurės filialų ir Vilniaus mokomosiose laboratorijose.

Praktinis mokymas vyksta kartą per dvi savaites ilgesnį laiką – apie 4 ak. val., priklausomai nuo to, kaip suderinama su gimnazija ar pagrindine mokykla.