Viešosios įstaigos Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras Pakruojo skyrius savo veiklą pradėjo 1997 m.  Pagrindinė skyriaus veikla – suaugusiųjų profesinis mokymas, perkvalifikavimas, kvalifikacijos tobulinimas, profesinių kompetencijų ir įgūdžių tobulinimas.

Profesinio mokymo paskirtis – padėti asmeniui įgyti, keisti ar tobulinti kvalifikaciją ir pasirengti dalyvauti kintančioje darbo rinkoje. Jis gali būti pirminis ir tęstinis.

Pirminis profesinis mokymas

Pirminis profesinis mokymas skirtas mokiniams, siekiantiems įgyti pirmąją kvalifikaciją. Asmenims, siekiantiems įgyti pirmąją kvalifikaciją, mokslas nemokamas.

Profesinis mokymas Lietuvoje įgyvendinamas mokykline forma, tačiau praktinis mokymas ir mokymas įmonėse sudaro didžiąją mokymo programos dalį. Pirminiame profesiniame mokyme praktiniam mokymui iš viso skiriama 60–70 proc. specialybės dalykams skirtų valandų, iš kurių 8–15 savaičių praktinis mokymas privalo būti vykdomas įmonėje arba realias darbo sąlygas atitinkančioje mokymo įstaigos bazėje.

Nuo 2020 m. priėmime į profesinio mokymo įstaigas gali dalyvauti ne tik norintieji įgyti kvalifikaciją pagal visą profesinio mokymo programą, bet ir I–IV gimnazijos klasių ir 9–10 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai, norintys mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius.

Mokinys, baigęs atskirą modulį, gaus įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą. Įgytos kompetencijos jam leis užsiimti atitinkama veikla, o mokantis toliau pagal tos pačios kvalifikacijos programą įgytos kompetencijos galės būti įskaitomos.

Nuo 2017 m. priėmimas į profesinio mokymo įstaigas vyksta internetu. Norintieji įstoti prašymus turi registruoti per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti (LAMABPO) sistemą  https://www.lamabpo.lt/.

PRAŠYMAI TEIKIAMI SISTEMOJE https://profesinis.lamabpo.lt/

Tęstinis profesinis mokymas teikiamas asmeniui, turinčiam pirmąją kvalifikaciją arba aukštojo mokslo kvalifikaciją. Jis skirtas tobulinti turimą pirmąją kvalifikaciją ar įgyti kitą kvalifikaciją arba įgyti profesinį
standartą atitinkančias kompetencijas, siekiant įgyti kitą kvalifikaciją (arba jos dalį). Tęstinis profesinis mokymas apima asmenų formalųjį ir neformalųjį profesinį mokymą.

Mokymas organizuojamas atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius. Platus formalaus ir neformalaus mokymo programų pasirinkimas suteikia galimybę kiekvienam pasirinkti profesiją ar įgyti profesines kompetencijas pagal savo gebėjimus, norą mokytis ir išmokti. Teorinis ir praktinis mokymas vykdomas Pakruojo skyriuje įrengtuose ir mokymams pritaikytuose mokymo kabinetuose ir praktikos bazėje.

Praktinį mokymą mokiniai atlieka Pakruojo, Joniškio, Pasvalio, Vilniaus, Šiaulių ir kitų rajonų įmonėse: restoranuose, kavinėse, įmonių virtuvėse, prekybos centruose, siuvimo bei kitose verslo įmonėse. Mokiniai per praktinį mokymą realioje darbo aplinkoje turi visas galimybes išmokti dirbti moderniais technologiniais įrengimais, pritaikant naujausias technologijas.

Mokymai organizuojami visus metus. Norintys mokytis pateikia šiuos dokumentus:

  • Prašymą mokytis;
  • Asmens dokumentą;
  • Išsilavinimą įrodančius dokumentus;
  • Nuotrauką;
  • Sveikatos pažymą (086/a forma arba 047/a);
  • Ar/ir kitus atitinkamai mokymo programai vykdyti reikalingus dokumentus.

Pirminio profesinio mokymo programos Pakruojo skyriuje:

Socialinė gerovė

Individualios priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa 

Menai

Pynėjo iš vytelių modulinė profesinio mokymo programa

Paslaugos asmenims

Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa

Miškininkystė

Miško darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Tęstinis profesinis mokymas

Tęstinio profesinio mokymo tikslas – tobulinti asmens turimą kvalifikaciją, įgyti kitą kvalifikaciją arba kompetencijų, reikalingų atliekant įstatymais reglamentuojamą darbą ar funkcijas. Tęstinio formaliojo profesinio mokymo programos skirtos įvairaus išsilavinimo asmenims.

Tęstinio profesinio mokymo programos:

Verslas ir administravimas

Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa 

Gamyba ir perdirbimas

Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa

Siuvėjo – operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Maisto (mėsos apdorojimo ir perdirbimo) pramonės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Medienos apdirbimo staklininko modulinė profesinio mokymo programa

Architektūra ir statyba

Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa

Mūrininko modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Plytelių klojėjo modulinė profesinio mokymo programa

Plytelių klojėjo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Dažytojo modulinė profesinio mokymo programa

Žemės ūkis

Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Miškininkystė

Miško darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Medkirčio modulinė profesinio mokymo programa

Sveikatos priežiūros

Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Socialinė gerovė

Individualios priežiūros darbuotojo modulinė mokymo programa

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Paslaugos asmenims

Virėjo modulinės profesinio mokymo programos

Duonos ir pyrago gaminių kepėjo modulinė profesinio mokymo programa

Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa

Informaciją apie skyriaus veiklą rasite mūsų FB paskyroje

Kontaktai 

 L. e. Skyriaus vedėja Aldona Laurinavičienė

el. p. aldona.laurinaviciene@vesk.lt

tel.  +370 620 10 552