Naujienos

PASKIRTAS ĮSTAIGOS DIREKTORIUS

Nuo š. m. spalio 20 d. Saulius Zybartas paskirtas Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ direktoriumi, pagal Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 19 d. įsakymą Nr. P1-402.

Centro bendruomenės nariai pasveikino direktorių, linkėdami įkvėpimo naujiems sumanymams, idėjų įgyvendinimo, tolerancijos, supratingumo ir bendradarbiavimo, siekiant bendrų tikslų.