Naujienos

Pirmoji konferencija apskaitininkams – „Apskaita mokslo ir verslo erdvėje“

Apskaita – ekonominės informacijos atpažinimo, matavimo ir pateikimo procesas, leidžiantis informacijos vartotojams daryti apgalvotus sprendimus. Apskaitos atsiradimą sąlygojo įvairių daiktų kaupimas, darbų planavimas ir organizavimas. Neaišku, kokius skaičiavimus galima vadinti apskaita. Manoma, kad finansines ir kitas operacijas pradėta registruoti prieš 4000 metų, o įvairūs apskaitos būdai į Europą atkeliavo iš Indijos, Kinijos ir arabų šalių.
Apskaitininkas – žemesniosios grandies finansų ir apskaitos darbuotojas, kuris skaičiuoja, klasifikuoja ir tikrina organizacijos ar įstaigos vykdomas ūkines operacijas. Apskaitininkų atliekamų darbų apimtis ir būtina kvalifikacija priklauso nuo įmonės dydžio, veiklos
pobūdžio, nuosavybės formos.
Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras (VESK) yra vienas iš didžiausių profesinio mokymo centrų Lietuvoje, rengiantis apskaitininkus pagal Apskaitininko modulinę profesinio mokymo programą.
2023m. gegužės mėn. 4d. karjeros centre pirmą kartą įvyko konferencija „APSKAITA MOKSLO IR VERSLO ERDVĖJE“, skirta apskaitą tvarkančių asmenų dienai pažymėti. Konferencijoje sveikinimo žodį tarė VESK direktorius Saulius Zybartas. Direktorius pasveikino į
konferenciją susirinkusius dalyvius, pranešėjus bei pristatė naują karjeros centro prekinį ženklą.         
Konferencijos metu buvo aptartos aktualijos verslo ir mokymo kontekste. Juk tvarkinga finansinė apskaita yra esminė klestinčio verslo detalė. Konferencijos dalyviai – profesijos mokytojai, apskaitos darbuotojai, apskaitos specialybės mokiniai.
Konferencijoje pranešimus skaitė Užimtumo tarnybos prie LR SADM, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie LR SADM, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atstovai. Jie apžvelgė paramos verslui praktinius aspektus, socialinio, privalomojo sveikatos draudimo įmokų ir mokesčių naujoves 2023m., pinigų plovimo prevenciją, elektroninių pinigų reikšmę, lygių galimybių užtikrinimą darbovietėje. Verslo įmonių vadovai aptarė apskaitininko vaidmenį įmonės procesų valdyme, apibūdino neribotos karjeros galimybes, pabrėžė šių dienų ir ateities apskaitininko vaidmenį. Mokymo įstaigų dėstytojai, profesijos mokytojai kalbėjo apie darnumo aspektus profesinėje veikloje, dirbtinio intelekto panaudojimą apskaitos ir verslo valdymo programose, taip pat atskleidė būdus, kaip tapti efektyviu dirbtinio intelekto pagalba. Sėkmės kelio istorija pasidalino ir buvę VESK mokiniai.