Projekto numeris 09.4.1-ESFA-T-736-02-0002

Projekto vykdytojas: Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“.
Projekto partneriai:
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras
Marijampolės profesinio rengimo centras
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla
Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras
Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla
Kėdainių profesinio rengimo centras
Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla
Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla
Joniškio žemės ūkio mokykla
Smalininkų technologijų ir verslo mokykla

Projekto trukmė: 18 mėnesių, 2020-10-21 – 2022-04-21

Tikslas – didinti profesinio mokymo patrauklumą bei jo atitiktį darbo rinkos poreikiams, remiant ir skatinant praktinių įgūdžių įgijimą Prekybos sektoriaus praktinio mokymo centre. Projektas sudarys sąlygas pirminio ir tęstinio profesinio mokymo mokiniams mokytis Prekybos sektoriaus praktinio mokymo centre ir įgyti praktinių įgūdžių, atitinkančių darbo rinkos poreikius, o tai didins jaunimo įsidarbinamumą, darbininkiškų profesijų prestižą, mažins pirminio profesinio mokymo įstaigų teikiamų kompetencijų ir darbo rinkos poreikių neatitikimą. Įvairių specialybių- apskaitininko, sekretoriaus, ekspeditoriaus, sandėlininko, pardavėjo, 9 partnerių profesinių mokyklų mokiniai įgis praktinių įgūdžių Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Prekybos sektoriaus praktinio mokymo centre.

Projekto bendras biudžetas: 44 164.18 EUR

Projekto finansavimo šaltinis: projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.

www.esinvesticijos.lt