Projekto vykdytojas: Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“.
Projekto partneriai:
Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla
Švenčionių profesinio rengimo centras
Varėnos technologijos ir verslo mokykla
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras
Marijampolės profesinio rengimo centras
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla
Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla
Kėdainių profesinio rengimo centras
Veisiejų technologijos ir verslo mokykla
Joniškio žemės ūkio mokykla
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras

Projekto trukmė: 18 mėnesių, 2020-10-21 – 2022-04-21

Tikslas –  didinti profesinio mokymo patrauklumą bei jo atitiktį darbo rinkos poreikiams, remiant ir skatinant praktinių įgūdžių įgijimą Viešbučių ir restoranų sektoriaus praktinio mokymo centre. Per 18 mėnesių 149 virėjo bei padavėjo ir barmeno specialybių mokiniai iš 11 partnerių profesinių mokyklų įgis praktinių įgūdžių Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Viešbučių ir restoranų sektoriaus praktinio mokymo centruose Vilniuje ir Druskininkuose. Nepakankami parengtų specialistų praktiniai įgūdžiai netenkina darbdavių poreikių. Sprendžiant šią problemą, projektas sudarys sąlygas pirminio ir tęstinio profesinio mokymo mokiniams mokytis Viešbučių ir restoranų sektoriaus praktinio mokymo centruose ir įgyti praktinių įgūdžių, atitinkančių darbo rinkos poreikius, o tai didins jaunimo įsidarbinamumą, darbininkiškų profesijų prestižą, mažins pirminio profesinio mokymo įstaigų teikiamų kompetencijų ir darbo rinkos poreikių neatitikimą. Projektas prisidės prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-T-736 priemonės „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“ tikslų įgyvendinimo.

Projekto bendras biudžetas: 96 217.39 EUR

Projekto finansavimo šaltinis: projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.

 

www.esinvesticijos.lt

https://www.vesk.lt/praktiniu-igudziu-igijimas-pmc-zirmunai-viesbuciu-ir-restoranu-sektoriaus-praktinio-mokymo-centre-projekto-nr-09-4-1-esfa-t-736-02-0003/
 
https://www.vesk.lt/praktiniu-igudziu-igijimas-mc-zirmunai-viesbuciu-ir-restoranu-sektoriaus-praktinio-mokymo-centre-padavejo-barmeno-mokymo-programos-mokiniams/