PRIĖMIMO TVARKA

PAGRINDINIS VASAROS PRIĖMIMAS: po 10 ir  12 klasės / keičiantiems profesiją

Stojančiųjų registracija / prašymų mokytis pateikimas / duomenų ir dokumentų pateikimas:

LAMA BPO informacinėje sistemoje:  https://profesinis.lamabpo.lt/

2023 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 7 d.

 

Kvietimo mokytis stojančiajam išsiuntimas

2023 m. rugpjūčio 11  d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas VESK

2023 m. rugpjūčio 14–17 d.

Pamokų pradžia 2023 m. rugsėjo 1 d.

 

PAPILDOMAS PRIĖMIMAS: po 10 ir  12 klasės / keičiantiems profesiją

Stojančiųjų registracija / prašymų mokytis pateikimas / duomenų ir dokumentų pateikimas:

LAMA BPO informacinėje sistemoje:  https://profesinis.lamabpo.lt/

2023 m. rugpjūčio 21 d. – rugpjūčio 27 d.

 

Kvietimo mokytis stojančiajam išsiuntimas

2023 m. rugpjūčio 29  d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas VESK

2023 m. rugpjūčio 30 – 31 d.

Pamokų pradžia 2023 m. rugsėjo 1 d.

 

Laisvų valstybės finansuojamų ar nefinansuojamų vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui

Stojančiųjų registracija / prašymų mokytis pateikimas / duomenų ir dokumentų pateikimas:

LAMA BPO informacinėje sistemoje:  https://profesinis.lamabpo.lt/

2023 m. rugsėjo 4 d. – lapkričio 20 d.

pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).

Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos.

Kvietimo mokytis stojančiajam išsiuntimas Pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas VESK

dėl sutarties pasirašymo susisieksime asmeniškai