E. pardavėjo-konsultanto specialybė Vilniuje

 

Baigusiems 10 klasių Baigusiems 12 klasių Baigusiems profesinę ar aukštąją mokyklą Kredito kaina įstojusiems į nefinansuojamą vietą
P42041602 (90 kr.) P43041603
(90 kr.)
T43041604
(70 kr.)
P- 60,60

T-51,08 Eur

E. pardavėjo-konsultanto modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam e. pardavėjui-konsultantui parengti, kuris gebėtų savarankiškai projektuoti ir kurti e. verslo formas, pirkti, priimti ir sandėliuoti prekes, parduoti prekes ir paslaugas elektroninėje aplinkoje, komunikuoti su vartotoju e. aplinkoje. Pasirinkę E. pardavėjo- konsultanto mokymo programą asmenys galės mokytis Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centre esančiame prekybos sektoriniame praktinio mokymo centre, praktiką atlikti prekybos įmonėse bei stažuotis Europos šalyse pagal Erasmus+ projektus.

Asmuo, įgijęs e. pardavėjo-konsultanto kvalifikaciją, galės kurti e. verslą ar dirbti e. prekybos įmonėse, vykdančiose maisto ir ne maisto prekių ir paslaugų prekybą internetu, atsiskaitant iš karto ir (arba) atsiimant prekę ar taikant išperkamosios nuomos būdą.
Darbo priemonės: informacinės valdymo sistemos, buhalterinės apskaitos sistemos.
Galimas darbas pagal slenkantį grafiką, nuotoliniu būdu. Galima konfliktinių situacijų su klientais rizika.
E. pardavėjas-konsultantas savo veikloje privalo vadovautis elektroninę komerciją reglamentuojančiais teisės aktais, laikytis bendrųjų ir specifinių e. pardavėjo-konsultanto darbo vietos saugos ir sveikatos reikalavimų. Veikla atliekama savarankiškai, prisiimant atsakomybę už veiklos atlikimo procedūrų ir rezultatų kokybę.

Aprašymas

Aprašymas

E. pardavėjo-konsultanto modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam e. pardavėjui-konsultantui parengti, kuris gebėtų savarankiškai projektuoti ir kurti e. verslo formas, pirkti, priimti ir sandėliuoti prekes, parduoti prekes ir paslaugas elektroninėje aplinkoje, komunikuoti su vartotoju e. aplinkoje. Pasirinkę E. pardavėjo-konsultanto mokymo programą asmenys galės mokytis Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centro esančiame prekybos sektoriniame praktinio mokymo centre, praktiką atlikti prekybos įmonėse bei stažuotis Europos šalyse pagal Erasmus+ projektus.

Mokymas vykdomas Vilniuje (Žirmūnų g. 143, Vilnius)

Kontaktai pasiteirauti:
+370 527 76712, el. p. priemimas@vesk.lt

Stojančiųjų registracija / prašymų mokytis pateikimas / duomenų ir dokumentų pateikimas:

LAMA BPO informacinėje sistemoje:  https://profesinis.lamabpo.lt/

 

2023 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 7 d.

 

Mokymo programos aprašas https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/2021/04/E.-pardavejas-konsultantas_IV_P42041602_P43041603_T43041604_2021.docx

Užimtumo tarnybos organizuojamų mokymų tvarkaraštis:

Registracija į mokymus per Užimtumo tarnybą: