Kvalifikacijos tobulinimas

Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centro (VESK) Kompetencijų centras (toliau – Kompetencijų centras) 2022 m. yra akredituotas vykdyti mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą (2022-01-19 akreditacijos įsakymo Nr. IVP-43).

Kompetencijų centro tikslas – užtikrinti kokybišką mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų poreikius tenkinančių profesinių kompetencijų tobulinimo programų rengimą, vertinimą ir įgyvendinimą, laikantis bendrosios švietimo politikos bei Europos Sąjungos (toliau – ES) priimtų nuolatinio mokymosi nuostatų (Kompetenciju centro tvarkos).

Kviečiame bendradarbiauti bei siūlyti savo kvalifikacijos tobulinimo programas.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programos forma – (kvalifikacijos tobulinimo programos aprašas).

Profesinių kompetencijų tobulinimo programos vertinimo kriterijai (profesinių kompetencijų tobulinimo programos vertinimo kriterijai).

Kompetencijų centro ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos (programų sąrašas).

Kontaktinis asmuo Edita Šiavdinytė, el. paštas edita.siavdinyte@vesk.lt, tel. Nr. +37061034633.

Registracija į mokymus: Semiplius

Aprašymas

Organizuojamų mokymų tvarkaraštis: