Medienos apdirbėjo specialybė Zarasuose

Baigusiems 10 klasių Baigusiems 12 klasių Baigusiems profesinę ar aukštąją mokyklą Kredito kaina įstojusiems į nefinansuojamą vietą
Nevykdoma Nevykdoma T21072201

(25 kr.)
11,25 sav.

42,77 Eur

Medienos apdirbėjo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam medienos apdirbėjo padėjėjui parengti, kuris gebėtų padėti aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui vykdyti medienos apdirbimo ir baldų gamybos bendrąsias veiklas; apdirbti medieną, pakuoti medienos medžiagas, ruošinius, pusfabrikačių baigtinės produkcijos dirbdamas pagal šio darbuotojo nurodymus ir jam prižiūrint atliktų operacijų kokybę.

Asmuo, įgijęs medienos apdirbėjo padėjėjo kvalifikaciją, galės dirbti medienos apdirbimo ir baldų gamybos įmonėse. Veikla susijusi su rankiniu fiziniu darbu, dirbama patalpose. Darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, rankiniai, hidrauliniai transportavimo įrenginiai, įvairaus tipo stacionarūs transporteriai, rūšiavimo linijos, pakavimo įrenginiai.
Medienos apdirbėjo padėjėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, kitais medienos apdirbėjo padėjėjo darbus reglamentuojančiais dokumentais.

Kategorija:
Aprašymas

Aprašymas

Medienos apdirbėjo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam medienos apdirbėjo padėjėjui parengti, kuris gebėtų padėti aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui vykdyti medienos apdirbimo ir baldų gamybos bendrąsias veiklas; apdirbti medieną, pakuoti medienos medžiagas, ruošinius, pusfabrikačių baigtinės produkcijos dirbdamas pagal šio darbuotojo nurodymus ir jam prižiūrint atliktų operacijų kokybę.

Mokymas vykdomas VESK Zarasų skyriuje (Dariaus ir Girėno g. 28A, Zarasai)

Kontaktai pasiteiravimui:

+370 618 81613, el. p. rasa.pitriniene@vesk.lt
+370 612 11461, el. p. nijole.dambrauskiene@vesk.lt

Mokymo programos aprašas https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/programos-ir-istekliai/modulines-profesinio-mokymo-programos/?id=0&search=T21072201

Užimtumo tarnybos organizuojamų mokymų tvarkaraštis:

Registracija į mokymus per Užimtumo tarnybą: