Pardavėjo-konsultanto specialybė

Baigusiems 10 klasių Baigusiems 12 klasių Baigusiems profesinę ar aukštąją mokyklą Kredito kaina įstojusiems į nefinansuojamą vietą
Nevykdoma P42041601 (60 kr.)

P43041602 (60 kr.)

T43041603
(50 kr.)
P- 60,60 Eur

T-51,08 Eur

Pardavėjo konsultanto modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam konsultantui parengti, kuris gebėtų savarankiškai paruošti darbo vietą ir įrangą darbui, priimti prekes, paruošti pardavimui, jas sandėliuoti, aptarnauti pirkėjus bei vykdyti materialinių vertybių apskaitymą. Pardavėjo konsultanto mokymo programa  vykdoma Vilniuje. Pasirinkę Pardavėjo konsultanto modulinę profesinio mokymo programą, asmenys galės mokytis Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centro esančiame prekybos sektoriniame praktinio mokymo centre, praktiką atlikti prekybos įmonėse bei stažuotis Europos šalyse pagal Erasmus+ projektus.

Asmuo, įgijęs pardavėjo konsultanto kvalifikaciją, galės dirbti didmeninės ar mažmeninės prekybos įmonėse, prekiaujančiose maisto ir ne maisto prekėmis tradiciniu būdu ar internetu, atsiskaitant iš karto ar taikant išperkamosios nuomos metodą. Dirbama prekybos salėje, prekių priėmimo ir išdavimo vietoje, sandėlyje, lauko prekybos vietoje. Darbas atliekamas savarankiškai, prisiimant atsakomybę už veiklos atlikimo procedūrą ir rezultatų kokybę. Galimas darbas pagal slenkantį grafiką, darbas susijęs su fiziniu krūviu. Galima konfliktinių situacijų su klientais rizika.
Darbo priemonės: svėrimo ir matavimo, svėrimo ir pjaustymo įranga, fasavimo, pakavimo, vakuumavimo, ženklinimo, šaldymo, šildymo ir
šiluminio maisto paruošimo įrenginiai, kėlimo, transportavimo įrenginiai, elektroniniai kasos aparatai, kompiuterinės informacinės
sistemos.
Pardavėjas konsultantas savo veikloje privalo vadovautis prekybą reglamentuojančiais teisės aktais, laikytis bendrųjų ir specifinių pardavėjo konsultanto darbo vietos saugos ir sveikatos reikalavimais. kvalifikaciją įgijęs asmuo geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudojantis aukštesnės kvalifikacijos darbuotojų pagalba.

Aprašymas

Aprašymas

Pardavėjo konsultanto modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam konsultantui parengti, kuris gebėtų savarankiškai paruošti darbo vietą ir įrangą darbui, priimti prekes, paruošti pardavimui, jas sandėliuoti, aptarnauti pirkėjus bei vykdyti materialinių vertybių apskaitymą. Pasirinkę Pardavėjo konsultanto modulinę profesinio mokymo programą, asmenys galės mokytis VESK esančiame prekybos sektoriniame praktinio mokymo centre, praktiką atlikti prekybos įmonėse bei stažuotis Europos šalyse pagal Erasmus+ projektus.

Mokymas vykdomas Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centro Zarasų skyriuje (Dariaus ir Girėno g. 28A, Zarasai)

Kontaktai pasiteiravimui:

+370 618 81613, el. p. rasa.pitriniene@vesk.lt
+370 612 11461, el. p. nijole.dambrauskiene@vesk.lt

Mokymas vykdomas Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centro Pakruojo skyriuje (Vytauto Didžiojo g. 37, Pakruojis)

Kontaktai pasiteiravimui:
+370 620 10552, el. p. aldona.laurinaviciene@vesk.lt

Mokymo programos aprašas https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/programos-ir-istekliai/modulines-profesinio-mokymo-programos/?id=0&search=T43041603

Užimtumo tarnybos organizuojamų mokymų tvarkaraštis:

Registracija į mokymus per Užimtumo tarnybą: