Pedagogo padėjėjo specialybė

Baigusiems profesinę ar aukštąją mokyklą Kredito kaina įstojusiems į nefinansuojamą vietą
T54092201 (45 kreditai) T-58,17 Eur

 

Karjeros perspektyvos: Asmuo, įgijęs pedagogo padėjėjo kvalifikaciją, galės dirbti valstybinėse ir (arba) nevalstybinėse ugdymo įstaigose.

Aprašymas

Aprašymas

Pedagogo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą pedagogo padėjėją, kuris gebėtų padėti pedagogui organizuoti ugdymo procesą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, savarankiškai teikti individualizuotą pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, tobulinti savo profesines kompetencijas.

Mokymas vykdomas Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centre (Žirmūnų g. 143, Vilnius)

Kontaktai pasiteiravimui:
+370 527 76712, el. p. priemimas@vesk.lt

Stojančiųjų registracija / prašymų mokytis pateikimas / duomenų ir dokumentų pateikimas:

LAMA BPO informacinėje sistemoje:  https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/