Sandėliavimo darbų organizatoriaus specialybė Vilniuje

Baigusiems 10 klasių Baigusiems 12 klasių Baigusiems profesinę ar aukštąją mokyklą Kredito kaina įstojusiems į nefinansuojamą vietą
Nevykdoma Nevykdoma T43041702
(50 kr.)
51,08 Eur

Sandėliavimo darbų organizatoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą sandėliavimo darbų organizatorių, kuris savarankiškai gebėtų organizuoti sandėlio darbą, parinkti sandėliavimo įrangą, vykdyti krovos darbus, sandėliuoti ypatingus krovinius. Sandėliavimo darbų organizatoriaus mokymo programa PMC „Žirmūnai“ vykdoma Vilniuje. Pasirinkę Sandėliavimo darbų organizatoriaus mokymo programą, asmenys galės mokytis PMC „Žirmūnai“ esančiame prekybos sektoriniame praktinio mokymo centre, praktiką atlikti logistikos, prekybos ir kitose įmonėse bei stažuotis Europos šalyse pagal Erasmus+ projektus.

Asmuo, įgijęs sandėliavimo darbų organizatoriaus kvalifikaciją, galės dirbti visų tipų įmonių sandėliuose, taip pat įmonėse, kurios vykdo krovinių sandėliavimo, saugojimo darbus ar funkcijas. Sandėliavimo darbų organizatoriaus pagrindinė darbo priemonė- kompiuteris su specialia programine įranga. Darbo metu privaloma dėvėti specialią darbo aprangą. Šios kvalifikacijos darbuotojas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais. Jis savarankiškai vykdo jam pavestas užduotis, prižiūri jam pavaldžių, žemesnės kvalifikacijos darbuotojų veiklą, skiria jiems užduotis.

Aprašymas

Aprašymas

Sandėliavimo darbų organizatoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą sandėliavimo darbų organizatorių, kuris savarankiškai gebėtų organizuoti sandėlio darbą, parinkti sandėliavimo įrangą, vykdyti krovos darbus, sandėliuoti ypatingus krovinius. Sandėliavimo darbų organizatoriaus mokymo programa vykdoma Vilniuje. Pasirinkę Sandėliavimo darbų organizatoriaus mokymo programą, asmenys galės mokytis Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centre esančiame prekybos sektoriniame praktinio mokymo centre, praktiką atlikti logistikos, prekybos ir kitose įmonėse bei stažuotis Europos šalyse pagal Erasmus+ projektus.

Mokymas vykdomas Vilniuje (Žirmūnų g. 143, Vilnius)

Kontaktai pasiteiravimui:
+370 5 27 76712, el. p. priemimas@vesk.lt

Mokymo programos aprašas https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/programos-ir-istekliai/modulines-profesinio-mokymo-programos/?id=0&search=T43041702

Stojančiųjų registracija / prašymų mokytis pateikimas / duomenų ir dokumentų pateikimas:

LAMA BPO informacinėje sistemoje:  https://profesinis.lamabpo.lt/

 

Užimtumo tarnybos organizuojamų mokymų tvarkaraštis:

Registracija į mokymus per Užimtumo tarnybą: