Sandėlio operatoriaus specialybė Vilniuje

Baigusiems 10 klasių Baigusiems 12 klasių Baigusiems profesinę ar aukštąją mokyklą Kredito kaina įstojusiems į nefinansuojamą vietą
P32104101

(45 kr.)

P32104101

(45 kr.)

Nevykdoma 64,13 Eur

Sandėlio operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotam sandėlio operatoriui, kuris sugebėtų atlikti bendruosius sandėlio darbus, valdyti ir eksploatuoti sandėlio įrangą, vykdyti krovos darbus, pakuoti krovinius, dirbti su krovos darbų įranga. Sandėlio operatoriaus mokymo programa vykdoma Vilniuje. Pasirinkę Sandėlio operatoriaus mokymo programą asmenys galės mokytis Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centre esančiame prekybos sektoriniame praktinio mokymo centre, praktiką atlikti logistikos, prekybos ir kitose įmonėse bei stažuotis Europos šalyse pagal Erasmus+ projektus.

Asmuo įgijęs sandėlio operatoriaus kvalifikaciją, galės dirbti visų tipų įmonių sandėliuose, taip pat įmonėse, kurios vykdo sandėliavimo, saugojimo darbus ir funkcijas. Daugiausiai dirbama sandėliuose, prekių rūšiavimo, skirstymo vietose. Sandėlio operatoriai dirba su darbo priemonėmis ir įranga, skirta krovos darbams atlikti, prekėms žymėti, ženklinti, pakuoti, rūšiuoti, sverti ir matuoti. Sandėlio darbuotojas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais. Šia kvalifikaciją įgijęs asmuo geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudojantis aukštesnės kvalifikacijos darbuotojų pagalba.

Aprašymas

Aprašymas

Sandėlio operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotam sandėlio operatoriui, kuris sugebėtų atlikti bendruosius sandėlio darbus, valdyti ir eksploatuoti sandėlio įrangą, vykdyti krovos darbus, pakuoti krovinius, dirbti su krovos darbų įranga. Sandėlio operatoriaus mokymo programa vykdoma Vilniuje. Pasirinkę Sandėlio operatoriaus mokymo programą asmenys galės mokytis Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centre esančiame prekybos sektoriniame praktinio mokymo centre, praktiką atlikti logistikos, prekybos ir kitose įmonėse bei stažuotis Europos šalyse pagal Erasmus+ projektus.

Mokymas vykdomas Vilniuje (Žirmūnų g. 143, Vilnius)

Kontaktai pasiteiravimui:
+370 527 76712, el. p. priemimas@vesk.lt

Mokymo programos aprašas https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/programos-ir-istekliai/modulines-profesinio-mokymo-programos/?id=0&search=P32104101%2C+T32104110

Stojančiųjų registracija / prašymų mokytis pateikimas / duomenų ir dokumentų pateikimas:

LAMA BPO informacinėje sistemoje:  https://profesinis.lamabpo.lt/

 

Užimtumo tarnybos organizuojamų mokymų tvarkaraštis:

Registracija į mokymus per Užimtumo tarnybą: